Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Mak produkt Polska z siedzibą w Zielonej GórzeNIP: 599-237-95-18, tel.: +48 503 028 494, ul. Agrestowa 27 e mail: biuro@bike-protection.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Mak produkt Polska zastrzega sobie prawo do wyłącznej sprzedaży swoich produktów przez internet. W przypadku złamania tego postanowienia przez klienta B2B (sklep, serwis etc.) Konto klienta zostaje natychmiast usunięte a wszystkie umowy z nim zawarte rozwiązane w w trybie natychmiastowym.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wybrania odpowiedniego sposobu płatności i dostawy.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek naliczane są automatycznie i wyświetlane w koszyku podczas podsumowania zakupów.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Warunkiem wystawienia rachunku jest wybranie opcji: "TAK" podczas finalizacji zakupów w oknie wyboru: "Czy chcesz otrzymać rachunek?" oraz podanie numeru nip w danych klienta.

5. Każde do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny z wyłączeniem zamówień na który jest wystawiony rachunek.

6. Nieodebranie przesyłki płatnej za pobraniem nie jest odstąpieniem od umowy.

7. Nieodebrane zamówienia wysyłamy do skutku. Każdy zwrot i kolejna wysyłka skutkuje dodaniem kosztu zwrotu i kolejnego wysłania do ceny zamówienia.

8. Za podanie adresu uniemożliwiającego prawidłowe dostarczenie przesyłki odpowiada klient. Sklep nie jest zobowiązany do weryfikacji danych podanych przez klienta. Przesyłka zwrócona z winy klienta zostanie nadana ponownie po wyrównaniu kosztów za zwrotu i kolejnego nadania.

 

 

§4

Rabaty

1. Na stronie sklepu internetowego  mogą znajdować się informacje o promocjach. Promocje dzielą się na:  

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) progi rabatowe - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na zamówienie z wyjątkiem produktów już przecenionych lub w promocyjnej cenie.

2. Promocja może być uzależniona od podania kuponu rabatowego podczas składania zamówienia.  

3. Rabaty nie sumują się a w przypadku różnych ich wartości automatycznie wybierany jest ten o większej wartości.

4. Kupon rabatowy może nie obejmować produktów znajdujących się w promocji lub przecenionych.

5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami sklepu internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.  
 
6. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.  

7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub in post paczkomaty) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Promocja "Dostawa w 24 godziny" możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej do miast, w których znajduję się baza operatora i przy dokonaniu opłaconego zamówienia do godziny 13:00 od poniedziałku do czwartku. Promocja nie stanowi oferty i jest standardowym czasem dostawy. Może ulec wydłużeniu ze względu na różne okoliczności i zdarzenia losowe. Jednak czas dostawy nie powinien przekroczyć dwóch dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

§6

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub rachunek).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Klient instaluje produkt na własna odpowiedzialność.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek niewłaściwego stosowania produktu, montażu lub demontażu.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

   

§8

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia w tym biuletynu handlowego.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego i kuponów rabatowych.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§9

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl